เรื่องน่ารู้

เช็กเงินและวันคงเหลือ *121#

เช็กโบนัสนาที & เหมาเหมา *121*1#

เช็กยอดเงินโบนัส *121*2#

เช็กยอด เน็ต/sms/mms *121*3#

ปิดสัญญาณเน็ต *129*1#

เปิดสัญญาณเน็ต *129*2#

เช็คเบอร์ตัวเอง *545#

เช็คการลงทะเบียน *151#

Relative Posts