เรื่องน่ารู้

รวมรหัสเช็คยอด เช็คโปรของTRUE

เงินคงเหลือ #123#

ยอด togetther bonus #123*1#

ยอดโบนัส mms #123*2#

ยอดโบนัส EDGE #123*3#

ยอด Calling Bonus #123*4#

นาทีโทรคงเหลือ *510*10#

อินเตอร์เน็ตคงเหลือ *900#

เช็คเบอร์ตัวเอง *933#

โปรหลักปัจจุบันที่ใช้ *935#

เปิด อินเตอร์เน็ต *902*01#

ปิด อินเตอร์เน็ต *902*02#